RENOVATION


Renovation


Vigtig information vedrørende affald

 

Poser til bioaffald 


Ekstra poser kan afhentes på kontoret og gårdmand

 

Fremover vil containerne til husholdningsaffald blive tømt 3 gange om ugen – mandag, onsdag og fredag.

Desuden vil der kun være 3 husholdningscontainere i hvert rum fremover.

 

Vær endvidere opmærksom på ikke at overfylde og evt. tjekke om der er bedre plads i et af de andre rum.

 

Nye containerne til vores have affald


 De nye containerne står ved nr. 50 i gården.

 Meget vigtig: de må kun bruges til have affald.

 Tag gerne en containerne med dig til haven på Smyrnavej.

 

Renovation

 

Se www.kk.dk/affald


Storskralderummet


Følg sorteringsvejledningen som er omdelt og sørg for at rydde op efter dig selv.

Der findes en trækvogn i gården som kan lånes til transport af større genstande.

 

Farligt affald/Miljøaffald

 

Miljøskabet er til farligt affald, som er en lang række produkter i husholdningen som terpentin, maling og kemikalier, , kviksølvtermometre. Farligt affald er skadeligt for miljøet og må derfor ikke lægges i skradespanden. Kanyler og lignende klinisk risikoaffald må ikke lægges i miljøskabet og naturligvis heller ikke i andre af ejendommens affaldsbeholdere. Smittefarligt affald af denne type skal indleveres til apoteket, som sørger for den videre håndtering.

 

Hvornår afhentes affaldet?

 

På København Kommunes hjemmeside findes oplysning om hvornår Københavns Affaldsservice henter affald på ejendommen.

 

Besøg København Kommunes hjemmeside - http://www.nemaffaldsservice.kk.dk - for at finde de specifikke afhentningstider for ejendommen.

Du skal bruge A/B Amagerbros ejendomsnummer: 510395.

Tryk evt. på  dette link - så udfyldes ejendomsnummeret automatisk.