VINDUER


Vinduer
Spørgsmål til projektet?

Læg en besked.


 
 
 
 
 
Dannebrogsvinduer fra KPK

Renovering af facader og vinduer


.

 I løbet af 2019 skal vinduerne på ejendommen udskiftes og murværket renoveres.

 

Varslinger

Formålet med varslingerne er, at I som andelshavere bliver forberedt mest muligt til den forestående renovering. 

I vil blive varslet løbende igennem byggeprojektet.

 Murerarbejderne starter op primo april.

 

Arbejdet starter fra Smyrnavej 8 og vil køre mod Grækenlandsvej.

 

Det forventes at alle byggearbejder vil være afsluttet ultimo januar 2020.

 

Nyttig information

 


  • KPK vinduet med almindelige side hængte beslag, den mest stabile løsning og med fuld vindues åbning.
  • Alle vinduer mod gården leveres med friskluftventil.
  • Lukning med mulighed for låsning i vilkårlig stilling.
  • Børnesikring kan monteres af de andelshavere der ønsker det.
  • Vinduer til gadesiden foreslås 3 lags vindue, da det dæmper mest for støjen.
  • I 3 lags lydrude kan der ikke monteres friskluftventil mod gaden.
     

Altandøre:

Altandøre i stueetagen til gårdsiden – her skulle være mulighed for at kommunen tillader en individuel løsning, så vi vil bede Stuelejlighederne melde tilbage om de vil være interesseret i altandør og derefter vil vi ansøge kommunen. 

Nøgler:

I bliver varslet om aflevering af nøgler i postkassen som i plejer. Entreprenøren vil opbevare og håndterer nøglerne i et aflåst skab. Nøglerne mærkes med adresse (ikke andelsnummer) da håndværkerne ikke kan håndtere nummersystemet.  Hvis du ønsker at være hjemme, må du også meget gerne meddele herom.

 


Kontortid: 1.  og 3. tirsdag i måned mellem kl. 18.30 og 19.30

Adresse: Smyrnavej 34 2300 København S

Copyright right AB Amagerbro & Grækenlandsvej