VINDUER


VinduerSpørgsmål til projektet?

Læg en besked.


 
 
 
 
Dannebrogsvinduer fra KPK

Varsling

 

Der komme murer om lørdagen, opslag kommer i opgang med tid osv.

 

Al dette sker fordi de skal lave fuge før efterår/vinter (den nye fuge tåler ikke frost når den laves)Renovering af facader og udskiftning af vinduer


I de nedenstående punkter findes overordnet information om de væsentligste forhold i renoveringen, så i ved hvad der kommer til at ske. I vil løbende blive varslet og orienteret.

I løbet af det næste år skal vinduerne på ejendommen udskiftes og murværket renoveres.

 

Varslinger

Formålet med varslingerne er, at I som andelshavere bliver forberedt mest muligt til den forestående renovering. 

I vil blive varslet løbende igennem byggeprojektet.

 

Opmåling af vinduer

Nogle lejligheder vil modtage en varsling om opmåling af vinduer.

Vinduerne opmåles indefra.

Opmålingen sker i slutningen af uge 10 eller starten af uge 11. Det drejer sig om ca. 30-40 lejligheder der er behov for adgang til.

 

14 dages varsling/dagsvarsling

Ca. 14 dage før vinduerne udskiftes hos jer, vil i modtage et varsel om aflevering af nøgler og en beskrivelse af i hvilket omfang der skal ryddes omkring vinduerne.

Dagen før eller et par dage før vil I igen blive påmindet om det forestående arbejde.

 

Tidsplan

Vinduerne skal opmåles som det første, så de nye vinduer kan bestilles. Vinduerne bliver opmålt indefra og der vil være behov for adgang til nogle boliger i forbindelse med opmålingen. I bliver varslet særskilt.  

 

Stilladset opsættes fra medio marts. Murerarbejderne starter op primo april.

 

Arbejdet starter fra Smyrnavej 8 og vil køre mod Grækenlandsvej.

 

Det forventes at alle byggearbejder vil være afsluttet ultimo januar 2020.

 

Nyttig information

 

Vinduer:

  • Prøvevindue fra KPK i beboerlokale ved nr. 48
  • Vi gør opmærksom på, at prøvevinduet stadig kan ses i beboerrummet i kontortiden.
  • KPK vinduet med almindelige side hængte beslag, den mest stabile løsning og med fuld vindues åbning.
  • Alle vinduer mod gården leveres med friskluftventil.
  • Lukning med mulighed for låsning i vilkårlig stilling.
  • Børnesikring kan monteres af de andelshavere der ønsker det.
  • Vinduer til gadesiden foreslås 3 lags vindue, da det dæmper mest for støjen.
  • I 3 lags lydrude kan der ikke monteres friskluftventil mod gaden.
     

Altandøre:

Altandøre i stueetagen til gårdsiden – her skulle være mulighed for at kommunen tillader en individuel løsning, så vi vil bede Stuelejlighederne melde tilbage om de vil være interesseret i altandør og derefter vil vi ansøge kommunen.


Skurby:

Der etableres skurfaciliteter/byggeplads for håndværkerne på Grækenlandsvej. Materialer opbevares i gården.

 

Nøgler:

I bliver varslet om aflevering af nøgler i postkassen som i plejer. Entreprenøren vil opbevare og håndterer nøglerne i et aflåst skab. Nøglerne mærkes med adresse (ikke andelsnummer) da håndværkerne ikke kan håndtere nummersystemet.  Hvis du ønsker at være hjemme, må du også meget gerne meddele herom.

 

Stillads:

Der sættes stillads op på ejendommen i etaper, stilladset følger arbejderne der skal foregå.


Kontortid: 1.  og 3. tirsdag i måned mellem kl. 18.30 og 19.30

Adresse: Smyrnavej 34 2300 København S

Copyright right AB Amagerbro & Grækenlandsvej