Hjem

Copyright © Google Maps

 

Vi minder om, Ordinær generalforsamling

torsdag 22/3-2018 kl. 19.00 i Sundbyøsterhallen.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 28/2-2018 ifølge vores vedtægter(20.2).

 

Endelig dagsorden med forslag, regnskab, budget mv. udsendes i starten af marts.

 

 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelsboligforeningen

 

" AMAGERBRO "

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling

 

 

tirsdag 09. januar 2018 i

 

Sundbyøsterhallen

 

 

 

Tilstede: 47 andelshavere.

 

 

Dagsorden pkt. 1.a og 1.b:

 

 

Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og foreslå Kenneth(A123) som dirigent. Denne blev valgt, hvorefter han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 

 

Herefter blev der valgt et stemmeudvalg, Birger (A 33) og Susanne (A71).

 

 

 

2) Altandøre:

 

 

Sven Kajø (formand 113) fremlagde bestyrelsens forslag om altandøre.

 

 

Herefter var der spørgsmål:

 

 

Susanne (71) spurgte om vi også skulle stemme om vinduer, men afstemningen gjalt kun altandørene. Senere om vinduer og de "ekstra" altandøre.

 

 

Søren (68) spurgte til glasset i den nederste indfatning, som han ikke var glad for.

 

 

Sven (113), Birger (33) og Gert (107) svarede på grund af lyset, og desuden gav det en bedre isolering, grundet 3 lags glas. Hvis man vil, kan man evt. afdække med folie eller lign. for indkig. Der kommer også gitter for, som nu.

 

 

Jan (63) spurgte til børnesikring. Det kom der, men vi skal betale for det. Kan på- og demonteres på håndtaget.

 

 

Tina (98) spurgte om det kun er udbyder vi skal stemme om, og hvor man har kunnet se materialet?

 

 

Ja - forslaget er det medsendte fra KPK og hele tilbudsmaterialet har man kunnet få på kontoret, meddelt på hjemmesiden.

 

 

Herefter gik man til afstemning.

 

 

Af de 47 fremmødte andelshavere blev stemmetallet:

 

 

Forslag 1: 41 Forslag 2: 0 Forslag 3: 3. Desuden 3 blanke.

 

 

Hermed blev CASADANA valgt til at udføre arbejdet.

 

 

3 evt.

 

 

Jan (61) spurgte til mødet med Københavns Kommune. Dette blev uddybet med at vi søgte byfornyelse og deklarationsfond. Men ikke så sandsynligt vi får noget derfra, men at man vil rykke for et kreditforeningslån er sikkert.

 

 

Der blev spurgt til altanprojektet, som kun kan gøres selvfinanseret af andelshaverne. Foreningen har ikke midlerne. Desuden skal Kommunen kontaktes for evt. kun enkelte altaner. Oplæg fra altanudvalget til den ordinære generalforsamling. Desuden blev udvalget udvidet, så det nu betår af Tina (98), Trine (75), Jette (11), Anne Marie (129), Birger (33) Lars (48) og Sven (113).

 

 

Birger (33) tilbød sin ekspertise til gårdudvalget, som anlægsgartner.

 

 

Endelig fortalte Søren (68) at skiltet med parkering forbudt 7.45 - 8.15 bliver nedtaget. Han havde haft kontakt med Københavns Kommune.

 

 

Formanden sluttede mødet af med at "takke for i aften."

 

 

Referent Gert Hermansen

 

 

 

 

 

Adresse (kontor)

Smyrnavej 34

2300 København S

 

 

Kontor åbent

Tirsdag: 18:30 - 19:30

 

Email

info@ab-amagerbro.dk

 

 

Copyright © AB Amagerbro