Hjem

Copyright © Google Maps

 

INFORMATION TIL BEBOERNE OM VINDUER

 

Vi har på tirsdage i oktober måned haft prøvevinduer stående i beboerrummet så andelshavere har haft mulighed for at bedømme vinduerne. Det er ikke voldsomt mange andelshavere, der har besigtiget vinduerne.

 

Begge vinduer havde ”pudsebeslag”, men ingen af de to typer havde den store opbakning, Velfac`s løsning var for kompliceret og KPK`s løsning begrænsede vinduesåbningen.

 

Bestyrelsens anbefaling;

 

Vi vil anbefale KPK vinduet med almindelige side hængte beslag, den mest stabile løsning og med fuld vindues åbning. Vinduet har udluftningsrist.

Lukning med mulighed for låsning i vilkårlig stilling.

Børnesikring kan monteres hos de andelshavere der ønsker det.

 

Vinduer til gadesiden foreslås 3 lags vindue, da det dæmper mest for støjen.

I 3 lags lydrude kan der ikke monteres luftriste, derfor almindelig 3 lag.

 

Vinduer til gårdsiden foreslås 3 lags vindue, KPK anbefaler 3 lag i stedet for 2, da varmen bedre holdes ude i sommermånederne.

 

Altandøre foreslås udført som eksisterende, dog med glas i hele døren, dvs. at den fyldning vi har d.d. erstattes med glas og derved større lysindfald.

Det lille vindue over altandøren laves til et vindue med sprosse.

 

3 andelshavere i stueetagen har ønsket altandør til gårdsiden, det vil blive undersøgt i forbindelse med vinduesudskiftningen.

 

3 firmaer - Hovedstadens Byggeindustri, Casadana og Combi Byg bliver bedt om tilbud på udskiftningen af altandøre. Tilbuddene vil blive omdelt omkring jul, og forelægges på en ekstraordinær generalforsamling den 9. januar 2018 i Sundbyøster Hallens cafeteria.

 

Indbydelse udsendes senere.

 

Venlig hilsen Bestyrelsen

 

17-11-2017-sk

 

 

 

 

Adresse (kontor)

Smyrnavej 34

2300 København S

 

 

Kontor åbent

Tirsdag: 18:30 - 19:30

 

Email

info@ab-amagerbro.dk

 

 

Copyright © AB Amagerbro